ZIMA KONACNO (3)

Međunarodni centar za mir Sarajevo

Područja rada: Bosna i Hercegovina, Evropa, Svijet Program: Ljudska prava , saradnja sa institucijama za kulturu i mir i organizacijama za mlade , ekološki programi, turistička promocija BIH, program solidarnosti i humanitarne akcije u okviru projekta Direktna akcija,  izdavačka djelatnost i organizacija edukativnih i kulturnih manifestacija i evropskih i svjetskih programa za međukulturnu i interreligijsku […]

ZIMA KONACNO (3)
ZIMA KONACNO (3)
ZIMA KONACNO (3)
ZIMA KONACNO (3)
ZIMA KONACNO (3)