Izložba u Domu Oužanih Snaga BiH 14.3.2019. – Milosh Neshkovski

11. Mart 2019, at 12:04

Miloš Neškovski

Biografija

Roden na 22.08.1983 godina vo Kumanovo, Republika Makedonija kade završuva osnovno i sredno obrazovanie vo DSU Gimnazija „Goce Delčev“ Kumanovo (Prirodno – matematička nasoka). Vo 2010 godina diplomira na Fakultetot za elektrotehnika i infomraciski tehnologii (Nasoka – Elektronika i telekomunikacii) pri Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodi“ Skopje.

Istata godina, so početok na školskata 2010/2011 godina se začlenuva vo Foto Kino Klub „Kozjak“ od Kumanovo (FKK „Kozjak“) kade se sretnuva so Umetnička fotografija, so toa što so uspešno završen Kurs za Umetnička fotografija stanuva i postojan člen na FKK „Kozjak“ kako i na Foto sojuz na Republika Makedonija (FSM). Od 2013 – 2017 e člen na Izvršen odbor na FKK „Kozjak“ a od 2014 – 2018 godina e i člen na Nadzoren odbor na FSM.

Od 2013 ja prevzema organizacijata i vodenjeto na Foto Školata (ili Osnoven kurs za Umetnička Fotografija) pri FKK „Kozjak“ vo Kumanovo kade so ispolnuvanje na potrebniot fond na časovi se steknuva i so titulata Predavač pri FSM, i titulata Fotograf Vtora klasa pri FSM.

Od 2011 godina pa navamu, godišno učestvuva na brojni nacionalni i internacionalni saloni na umetnička fotografija pod patronaža na FSM kako i internacionalnite fotografski asocijacii kako FIAP, PSA i dr. kako na primer:

* MINIAKT vol.4 – 2018

* Denovi na Makedonska Fotografija (2011-2018)

* 3rd FIAP Club World Cup PARIS (France)

* Dubrovnik International Photo Salon (Croatia)

* 8th International Photography Exhibition – Rock 2012 (Serbia)

* Fedaracion Argentina de Fotografia – Salon Internacional 2012 (Argentina)

* CIRCULAR EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY PORTRAIT 2013 – VIDIN (Bulgaria)

* 1st EXHIBITION WONDER 2016 (Serbia)

* 3rd MALINIK Digital Circuit 2017”, Belogradchik, (Bulgaria)

* 1ST INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY DIGI SPECTRUM 2017 (Macedonia)

* 2nd Danube Digital Circuit 2017 (Romania)

* GP PHOTO F7 2017 (Macedonia)

Kako organizator učestvuva vo organizacija na slednive foto saloni:

* Meѓunarodna izložba na fotografija „Foto Salon Kumanovo“ (2014 – 2018)

* Klupska Izložba na umetnička Fotografija „Majski Salon’ Kumanovo (2013-2018)

* Meѓunarodna izložba na fotografija „Ulica“ 2014

* Meѓunarodna izložba na fotografija „Foto Fokus“ 2013

* Klupska Izložba na umetnička Fotografija „Karpino“ (2016-2018)

Dosega se ima steknato so mnogu priznanija od izložbite od koi najvredni za spomnuvanje se:

* PSA Bronze Medal

* FIAP Honorable Mention

* Diploma za kolekcija na fotografii – Denovi na Makedonska fotografija 2017, FSM

* Diploma za kolekcija na fotografii – Zimski salon 2016, Foto klub Elema

* Zlaten medal za kolekcija na fotografii – Denovi na Makedonska fotografija 2015, FSM

* Diploma za fotografija na print – Meѓunarodna izložba Kumanovo 2014, Foto grupa F7