Kontakt

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”

Adresa:

Maršala Tita 9a/V,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina,

Tel: + 387 33 266 620

Fax: + 387 33 266 621

Mob:+387 62 031 594

Galerija:

IPC/IPC Gallery-Luledžina bb

e-mail:

ibrahim.spahic1@gmail.com

sarajevskazima2017@gmail.com

 press / press

  festival33mediji@gmail.com

gosti /guests

http://www.efa-aef.eu/en/festivals/

Direktor: Ibrahim Spahić

Predsjednik Upravnog odbora: akademik prof.dr  Tvrtko Kulenović

Predsjednik Nadzornog odbora: Edin Numankadić

Organizatori :

Kadrovski resursi :

Sekretar :  Vesna Feleć

Tehnička organizacija :Amela Bedaković, Amra Božović

Tehnika: Edin Čičko

Računovodstvo : Ilvana Stočanin

Katalog :

Press: Lejla Alimanović, Mersiha Krupalija, Danijela Knežević

Hospitality:

Selektori Festivala:

Lejla Alimanović (muzika i književnost)

Belma Čečo (balet i savremeni ples)

Almir Bašović (teatar)

Lejla Panjeta (film i video)

Dubravka Kulenović (teatar mladih)

Meliha Teperić ( vizualne umjetnosti )

Slaviša Mašić ( film i video )

 Merima Ivković (urednik likovne umjetnosti)

Nerminu Zildžo (video art)

Senka Ibrišimbegović

Dizajn: Davor Papić

Muzika Festivala : Eric Breton

Spot:

Autor plakata: Mihajlo Atijas

Autor Znaka : Čedo Kostović,

Autori Fotografija: Milomir Kovačević Strašni,Dejan Vekić,

Ivo Raič i Haris Begić

Web: Vedran Mujagić, Enes Huseinčehajić, Selma Mulahalilović – Osmanović i Haris Osmanović

BLAGAJNA NARODNOG POZORIŠTA (radno vrijeme 9-12 i 16-19/do početka predstave)