Lokacije

Pozorišta/Theaters:
Kamerni teatar 55 Adresa: Maršala Tita 54/II Telefon: + 387 33 216 873
Narodno pozorište Sarajevo

Sarajevski ratni teatar SARTR

Adresa: Obala Kulina Bana 9

Adresa:Gabelina 16

Telefon: + 387 33 445 138

Telefon:+ 387 33 664 070

Kino sale/Cinemas:
Cinema City Adresa: Maršala Tita 26 Telefon: +387 33 567 230
Kino Meeting Point Adresa: Hamdije Kreševljakovića 13 Telefon: +387 33 668 186
Galerije/Galleries:
Collegium artisticum Adresa: Terezije bb Telefon: + 387 33 270 750
Brusa bezistan Adresa: Abadžiluk 10 Telefon: + 387 33 239 590
Galerija IPC “E” Adresa: Luledžina 12 Telefon: + 387 33 232 954
Galerija “Novi hram” Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 38 Telefon: + 387 33 233 280
Galerija Duplex/100m2 Adresa: Obala Kulina bana 22 Telefon: + 387 61 917 037
Galerija “Roman Petrović”

Asa Art galerija

Galerija Preporod

Umjetnička galerija

Charlama Galerija

HANIKAH

Galerija Gabrijel

Evergreen (Public ROOM)

Galerija MAK

Adresa: Maršala Tita 55/II

Adresa:  Bulevar M.Selimovića 16

Adresa: Maršala Tita 54

Adresa: Zelenih beretki 8

Adresa: Terezije bb, Skenderija

Adresa: Sarači 33

Adresa: Maršala Tita 55/II

Avdage Šahinagića 6

Sime Milutinovića Sarajlije 7

Telefon: + 387 33 668 009

Telefon: +387 33 770 900

Telefon: + 387 33 205 553

Telefon: + 387 33 266 550

Telefon: +387 63 947 442

Telefon:

Telefon:

Telefon:

Telefon: + 387 33 201 861

Muzeji/Museums:
Muzej Sarajeva

Zemaljski muzej BiH

Brusa bezistan

Svrzina kuća

Historijski muzej BiH

ARS AEVI

Adresa: Josipa Štadlera 32

Adresa:  Zmaja od Bosne 3

Adresa: Abadžiluk 10

Adersa: Glodžina 8

Adresa: Zmaja od Bosne 5

Adresa: Terezije bb, Dom mladih

Telefon: + 387 33 475 740

Telefon: + 387 33 668 027

Telefon: + 387 33 239 590

Telefon: + 387 33 535 264

Telefon: + 38733 226 098

Telefon: + 387 33 216 919

Biblioteke/Libraries:
Nacionalna i univerzitetska b. BIH

Biblioteka Sarajeva

Multimedijalni centar MAK

Dječija čitaonica

Adresa: Zmaja od Bosne 8B

Adresa: Mis Irbina 4

Adresa: Alipašina 6a

Adresa: Radićeva 7

Telefon: + 387 33 275 301

Telefon: + 387 33 444 580

Telefon: + 387 33 214 123

Telefon: + 387 33 20 37 60

Koncertne sale/Concert halls:
Dom Oružanih snaga BiH Adresa: Zelenih beretki 2 Telefon: + 387 33 285 800
Dom policije Adresa: Tina Ujevića 1 Telefon: + 387 33 205 891
Klubovi/Clubs:
Club Cinemas Sloga Adresa: Mehmeda Spahe 20 Telefon: + 387 61 538 331
Ostale lokacije/Other locations:
Bošnjački institut Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 21 Telefon: + 387 33 279 800
Atelje Figure Adresa: Daniela Ozme 12/III
Austrijska kuća Adresa:  Alipašina
Bosanski kulturni centar

Centar za kulturu Sarajevo

Magacin Kabare

Muzička akademija Sarajevo

Parlamentarna skupština BiH

Zgrada Delegacije EU/EUSR-a u BiH

Hotel Hayat

Adresa: Branilaca Sarajeva 24

Adresa: Jelića 1

Adresa: Čekaluša 14

Adresa: Josipa Štadlera 1/II

Adresa: Trg BiH 1

Adresa: Skenderija 3a

Adresa: Abdesthana 27

Telefon: + 387 33 205 538

Telefon: + 387 33 232 594

Telefon: +387 66 935 016

Telefon: + 387 33 200 299

Telefon: + 387 33 284 408

Telefon: + 387 33 254 700

Telefon: + 387 33 570 370