Neprekidni niz sadašnjosti (grupni rad)

16. Mart 2017, Galerija Preporod at 18:00

Ovaj projekat je dizajniran kao sudjelovanje vizualnih umjetnosti u različitim godinama, spolovima, nacionalnostima i vizualnim pristupima. Projekat je nastao iz potrebe za razbijanjem zatvorenosti individualnih umjetničkih izraza i konceptualne dimenzije procesa funkcionisanja umjetnosti. Kroz ovaj pristup umjetnost se više ne objašnjava kao kreirani estetički proizvod već kao dijalog između umjetnika, kao konstantnog procesa, fluidne, žive, promjenljive kategorije koja uključuje istraživanja, učenja i razmjenu različitih umjetničkih iskustava.

 

Adrijan Praznik

Iva Tratnik

Ivana Bajec

Maks Bricelj

Tia Avsec

Danilo Milovanović

Nevena Aleksovski

Urška Savič