• nikolina

NIKOLINA PESLAĆ (Banja Luka, BiH): Samostalna izložba akvarela/crteža

19. Februar 2018, Galerija Novi hram at 18:00

19.2. u 18.00h – 26.2.2018.

Umjetnička djela koja čine okosnicu ovog ciklusa Nikoline su priča o postojanju neraskidive veze između čovjekovog života i umjetničkog stvaranja. Kompletna snaga živog svijeta, na slikama ovog ciklusa je formulisana u nevjerovatnim situacijama koje u sebi nose muzičko scenski štimung, a lirizam, kao njegovo primarno stanje postaje organski kostur u kojem se dešavaju sve promjene …. začeće, rađanje, život, smrt. Svako djelo iz ovog ciklusa posjeduje bogate formalno strukturalne vrijednosti koje su seu opštoj atmosferi svakog djela ponaosob priklonile momentu kvalitativnog zasićenja, onog, koji u svakom trenutku analitičkog opserviranja govori o sigurnom crtežu, rafiniranom koloritu, dinamičnoj modelaciji, čvrstoj kompoziciji, liričnoj atmosferi i metamorforiranom realizmu, i njegovom pretvaranju u znakovno-ikoničke poglede na život Nikoline Peslać.