OBJAVLJIVANJE TEME ZA „SARAJEVSKU ZIMU 2018“ I DOČEK SVJETSKOG DANA VODE, 24:00 sata