Pismo podrske EFA-e Sarajevskoj zimi‏

 

Zajedno sa Bosnom i Hercegovinom

 

EFA – Asocijacija evropskih festival a – zajedno sa svojim članovima iz oko 40 zemalja i partnerima kao što su Evropska kuća kulture i Duša za Evropu, radi na podizanju svijesti o ulozi kulture u procesu razvijanja građanstva, demokratije i slobode.  ” Već 30 godina Međunarodni  festival  ‘Sarajevska zima’ predstavlja istaknuti primjer kako uključiti građane Sarajeva  u njegove umjetničke aktivnosti. U svjetlu nedavnih protesta u Bosni i Hercegovini  EFA podržava taj festival u svim njegovim akcijama i njegovoj angažovanosti  na građenju solidarnosti i demokratije”, rekla je Katrin Deventer, generalni sekretar EFA-e.

 

Generalna skupština EFA-e za 2014. Godinu održaće se u Sarajevu od 26. do 28. februara., a domaćin će joj biti Međunarodni festival “Sarajevska zima”. Svečanost otvaranja 30. Festivala “Sarajevska zima”, predviđena za 7. februara  na trgu ispred Narodnog pozorišta  odgođena je zbog demonstracija  koje su se odvijale u Sarajevu i po cijeloj zemlji. Sljedećeg dana program Festivala se nastavio prema planu.

 

“Bosna I Hercegovina u prvom redu mora da misli na svoje građane. Umjetnost, sloboda i mir nisu samo parole, te riječi predstavljaju život”, rekao je direktor Festivala  Ibrahim Spahić. On je izrazio zahvalnost na solidarnosti umjetnicima i pozvanim gostima koji su došli da podrže  Festival  inaglasio da je solidarnost ono što je sada  svima u zemlji potrebno. Gospodin Spahić je dodao da se, bez obzira na okolnosti, izlaz može naći samo putem dijaloga: “Oni na vlasti ne mogu odbiti dijalog, baš kao što ne mogu a da ne prihvate razumne zahtjeve naroda. Nama ne treba nasilje, već mir, strpljenje i odgovornost”.

 

I EFA I  Festival “Sarajevska zima” veoma žele da dođe do realizacije održavanja Generalne skupštine u Sarajevu.

 

“Nadam se da EFA može odigrati određenu ulogu, biti prisutna i na neki način doprinijeti  svojim primjerom solidarnosti i dijalogu”,  naglasio je Predsjednik EFA-e Darko Brlek.

 

Na programu EFA-e, između ostalog su i takozvani  “Sarajevski razgovori” na kojima će se raspravljati o izazovima u današnjem društvu, problemima i šansama i u tom kontekstu o budućnosti Evrope i ulozi festivala,  sa ciljem da doprinesu misiji pronalaska paradigme za  Evropu u kojoj njeni  građani preuzimaju aktivnu ulogu i u kojoj će se priznati i bolje iskoristiti važnost kulture u procesu evropskih integracija. Mi ćemo takođe razmotriti historijske događaje koji su imali uticaja na Evropu i njene regije danas, kao što je Balkan,  tokom kojih su festivali  “predstavljali  doprinost humanosti ” (Sir Jonathan Mills), a umjetnost i kultura imali važnu ulogu u ponovnom ujedinjavanju građana.

Sarajevski razgovori će se baviti pitanjima kao što su: Kako želimo da živimo zajedno u našem vemenu i prostoru? Koju ulogu imaju umjetnost i kultura u doprinosu ponovnoj koceptualizaciji i jačanju demokratije i slobode građana? Kako mi možemo doprinijeti shvatanju da  mir i zajednica predstavljaju privilegovanu strukturu, a ne prirodno stanje ljudskog postojanja?