Pjesnici proljeća

12. Mart 2019, at 15:24

21.3.2019. četvrtak Muzički paviljon Park pjesnika i Čuvarice ruža Svjetski dan poezije ADMIRAL MAHIĆ – Saharai i Sehara KATARINA ŠARIĆ – Svejedno mi je i ostale dijagnoze socijale MARIJA ŠUKOVIĆ – Onostranost je prilika ŽELJKO KULUZ – U vrhu jarbola IVANKA APOSTOLOVA BASKAR – E-Book: Poor Little Rich Drama Autori: Eva Kamchevska, Nadica Trajkova, Elena Prendzova, Tea Begovska, Kiril Donchov, Igor Pop Trajkov, Stefan Markovski, Vasil Mihail, Lidija MitoskaGjorgjievska, Irma Basheska Ristovska, Mia Kantardzieva. LUIS ADRIAN ESPERZA ANAYA – Priča iz Meksika HOMER – Odiseja