• pozivnica SZ 2017 bos

33. Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” , Najava programa

pozivnica SZ 2017 bos

 

  • 1.3.2017.

Književnost:

Susret posvećen Dželaludinu Rumiju i Omaru Hajjamu, Galerija Isfahan u Morića hanu | svaki dan 17,00 – 18,00 sati

Vizuelna umjetnost:

“Nostalgija u crno-bijelim ramovima”, Zoran Veljanoski Letra, Galerija Novi Hram | zatvaranje izložbe

“Neprestane priče”-Pierre Courtin,  Duplex100m2 | zatvaranje izložbe

“Tramvajem kroz Sarajevo”, Nora Lefa, Galerija IPC “E” | zatvaranje izložbe

“Trag ženske baštine – BiH”, Nela Hasanbegović, Historijski muzej BiH

 

  • 2.3.2017.

Književnost:

Susret posvećen Dželaludinu Rumiju i Omaru Hajjamu, Galerija Isfahan u Morića hanu | svaki dan 17,00 – 18,00 sati

Vizuelna umjetnost:

„Josef Plečnik – Zacherlhaus“, Austrijska ambasada, Galerija Hanikah | otvorenje izložbe u 13,00 sati

“Trag ženske baštine – BiH”, Nela Hasanbegović, Historijski muzej BiH  

 

  • 3.3.2017.

Književnost:

Susret posvećen Dželaludinu Rumiju i Omaru Hajjamu, Galerija Isfahan u Morića hanu | svaki dan 17,00 – 18,00 sati

Vizuelna umjetnost:

Art Simpozijum Jahorina (grupa umjetnika), Galerija “Novi Hram” | otvorenje izložbe u 13,00 sati

„Josef Plečnik – Zacherlhaus“, Austrijska ambasada, Galerija Hanikah

Kolektivna izložba “Piće sa umjetnicom”, Mia Orsag, Martina Miholić i Monika Meglić, Muzej Savremene Umjetnosti Ars Aevi | otvorenje izložbe u 13,00 sati

“Trag ženske baštine – BiH”, Nela Hasanbegović, Historijski muzej BiH


 

 

INTERNACIONALNI FESTIVAL SARAJEVO “SARAJEVSKA ZIMA”

 

Adresa: Titova 9a/V, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

E-mail: sarajevskazima2017@gmail.com

Mobitel:+387 62 031 594

Website: http://sarajevskazima.ba/

Facebook: 33. Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevsko zima 2017.”

Twitter: Sarajevska zima

Youtube: Internacionalni festival Sarajevska zima

Instagram: Festival „Sarajevska zima“