Program XXXV Festivala Sarajevska zima -BUKA I BIJES za 17. 3.2019

17.3.2019
MUZIČKI PAVILJON
MARYAM HASSAN
EGIPAT
CRTEŽI
11,00

18:00 17. March, Cat city, Director: Béla Ternovszky, 1986, 96 min

20:00 17. March, Brazils, Director: Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi, 2017, 95 min

The films are subtitled in BHS and English language

IZLOŽBE U TOKU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

TRIPLET/SLAVICA JANEŠLIEVA / GOCE NANEVSKI / IGOR SEKOVSKI

REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA

GALERIJA NOVI HRAM

ART SIMOPZIJUM JAHORINA

GALERIJA CRKVE SVETOG ANTE
ZIMSKI KRAJOLICI
FRA PERICA VIDIĆ,BOSNA I HERCEGOVINA
.
GALERIJA PREPOROD
SOL U MORU
VERONIKA ŠULIĆ
GALERIJA ROMAN PETROVIĆ
FRAGMENTI DUŠE
NATALIJA ANDREEVA
MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
IZLOŽBA I FILM
IZLOŽBA IGNAC FILIP SEMMELWEIS,MAĐARSKA
.
COLLEGIUM ARTISTICUM
VARIABLES OF NATURE
YANNIS ZIOGAS I PHILIPPOS KALAMARAS,GRČKA
HISTORIJSKi MUZEJ BIH
OŽILJCI SARAJEVA
NORA LEF,GRČKA