PROGRAM XXXV INTERNACIONALNOG FESTIVALA SARAJEVO SARAJEVSKA ZIMA 2019. OD 15.2.-18.2.2019.

15. Februar 2019, at 11:24
15.2.2019.
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
VIDEO INSTALACIJE
THALIA CHIOTI “SINGERr”
JAMES LANE”DRHTANJE”
GRČKA
11:00h
15.2.2019.
CKM/CENTAR ZA KULTURU I MLADE
GRADIMIR GOJER O KRLEŽI
18:00h
15.2.2019.
COLLEGIUM ARTISTICUM
Adnan Softić “A better History – No.3”
18:00h
15.2.2019.
SARTR
VIRGINIA WOOLF/SOBA ZA POGLEDE/
MONODRAMA
IVANA BULJAN LEGATI
REŽIJA:MARIJA PETKOVIĆ LIKER
HRVATSKA
20:00h
POD LIPOM
FOTOGRAFI JUŽE KOREJE DODJELJUJU
IPC KOLEKCIJU SA IZLOŽBE
RAZLIČITE REALNOSTI
17:00h
16.2.2019.
NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
BALET
“OKOVANI PROMETEJ”
KO/MPOZITOR MARIJAN NEČAK
KOREOGRAFIJA I REŽIJA BELMA ČEĆO-BAKRAČ
DIRIGENTICA:NADA MATOŠEVIĆ
HOR OPERE NPS
SARAJEVSKA FILHARMONIJA
19:30h
17.2.2019.
TREBEVIĆ/VIDIKOVAC
SWF
POGLED NA SARAJEVO
11:00h
17.2.2019.
MUZIČKI PAVILJON
SWF
SUSRETI NA OBALI MILJACKE
17:00h
18.2.2019.
ROMAN PETROVIĆ
IZLOŽBA”TRI TAČKE DODIRA”
NADA KAŽIĆ/VANA PRELEVIĆ/KATARINA ŠVABIĆ
CRNA GORA
18:00h

U toku su izložbe:

Galerija Collegium Artisticum
Izložba 77 originalnih grafičkih mapa Sarajevo 92.-95.
Historijski muzej BiH
Izložba fotografija/ 17 autora /Južna Koreja/
Galerija Preporod
Izložba fotografija/ Florin Ghiocca/Rumunija/
Galerija Novi Hram
Izložba grafika/Hasan Čakar i Amer Hadžić/
Muzej Prve gimnazije
Izložba/ Lamija Čehajić
Galerija Sv.Ante
Izložba /Fra  Perica Vidić
Muzej Sarajeva /Brusa Bezistan
Bajke Budimpešte/Otto
Kaiser