Film i video

aug ohr logo
Februar, 24th 2018
Međunarodni centar za djecu i omladinu – International Youth center Kemala Kapetanovića 17, Grbavica, Novo Sarajevo

AUG&OHR Medien Films Berlin selection

aug ohr logo
Februar, 23rd 2018
Međunarodni centar za djecu i omladinu – International Youth center Kemala Kapetanovića 17, Grbavica, Novo Sarajevo

AUG&OHR Medien Films Berlin selection

aug ohr logo
Februar, 22nd 2018
Međunarodni centar za djecu i omladinu – International Youth center Kemala Kapetanovića 17, Grbavica, Novo Sarajevo

AUG&OHR Medien Films Berlin selection

aug ohr logo
Februar, 21st 2018
Međunarodni centar za djecu i omladinu – International Youth center Kemala Kapetanovića 17, Grbavica, Novo Sarajevo

AUG&OHR Medien Films Berlin selection

thumbnail_DRUGO poster H
Februar, 15th 2018
Kino sala Doma Oružanih snaga BiH

Dokumentarni filmovi iz selekcije SWF2018

thumbnail_DRUGO poster H
Februar, 15th 2018
Kino sala Doma Oružanih snaga BiH

Dokumentarni filmovi iz selekcije SWF2018

Korida
Februar, 14th 2018
Kino sala Doma Oružanih snaga BiH

Dokumentarni filmovi iz selekcije SWF2018

thumbnail_DRUGO poster H
Februar, 7th 2018
Galerija Collegium artisticum

Arapski film