Teatar

Mart, 21st 2018
SARTR Sarajevski ratni teatar

JEDVANOSIMSOBOAKALOMISTOBO

Mart, 13th 2018
SARTR Sarajevski ratni teatar

NARODNA DRAMA

Sokratova smrt
Februar, 28th 2018
Pozorište mladih

“Sokratova Smrt”

Za umrijeti od smijeha
Februar, 27th 2018
SARTR Sarajevski ratni teatar

“Za umrijeti od smijeha”, komedija

web
Februar, 26th 2018
Narodno pozorište

Sizi

moja fabrika
Februar, 21st 2018
BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE ZENICA – pod pokroviteljstvom Sarajevske Zime

Moja Fabrika