• 11

Radionice “Uljepšajmo svakodnevnicu“

07. Februar 2018, at 10:15

 

Internacionalni Multireligijski Interkulturni Centar IMIC-‘Zajedno’, Sarajevo, Kanton Sarajevo i OŠ Saburina i OŠ Hamdije Kreševljakovića općina Stari grad

Prostor: Osnovne škole

Termin: 7. februar – 21. mart 2018.

Projekat podrazumijeva oslikavanjene vanjskih površina partnerskih škola. Već je utvrđeno sa upravom škola koje bi površine trebalo oslikati. Osim toga, oslikavati se mogu i predmeti: zavjese, stolarija, posuđe, namještaj itd. Cilj projekta je upoznavanje djece s materijalom, crtanje crteža i skica, štampanje npr. majica, priprema za štampu, odabir najadekvatnijih dječijih uradaku, kao i radionica sa procesom štamape. Produkti radionica na koncu će biti predstavljeni na izložbi prodajnog i humanitarnog karaktera na koje bismo pozvali lokalnu zajednicu i uposlenike institucija i ambasada.