Sasho Demirovski

20. Februar 2018, Klub Collegium Artisticum at 12:00

Sasho Demirovski je rođen u Ohridu 1985 godine. 2008. je završio studije na Opštoj i uporednoj literaturi na univerzitetu St. Cyril i Methodius i u današnjici je kandidat za doktorat u Izvođačkim umjetnostima na Fakultetu dramskih umjetnosti. Još od 2008 godine, Dimovski radi kao dramaturg u Nacionalnom teatru “Džinot” u Velešu, R. Makedoniji.

Njegova žestoka bibliografija uključuje pet knjiga eksperimentalne proze: “The Hooligan`s diary” (Kultura, 2014), roman “Alma Mahler” (Kultura 2014, Laguna 2017. Dalkey Archive Press, 2018), knjiga skupljenih predstava “We, the Others” I roman “The fifth season” (Kultira, 2016, Dalkey Arcive Press – forthcoming, 2019) koja je nagrađena najvećom nacionalnom nagradom za prozu “The Racin`s prize”. Njegova najnovije objavljena eksperimentalna proza “Sleeping beauties”će imati svoju promociju početkom 2018. godine.

Kao vodeći autor najmlađe makedonske generacije u polju izvođačkih umjetnosti, napisao je sljedeće igre: : “Alma Mahler” (adaptacija za scenu njegovog romana, proizvedeno od strane Makendonskog Nacionalnog Teatra, 2014), “Phaedra” (proizvedeno od strane Slovensko Mladinsko Gledalisce, Ljubljana, Slovenia I teatar “Dzinot” iz Velesa, 2015), “Medea” (prozivedena od strane Antique Drama Festival STOBI, 2016), “The Assembly women” (National Theater iz Ohrida, 2016 kao i na sceni Nacialnog teatra u Nišu, Srbija, iste godine), libretto za savremeni balet, “The Red Room” (prozivedeno of strane  Makedonska Opera i Balet), “Anna Comnena” (prozivedena od strane  Nacionalnog Teatra Dzinot, Veles, 2017), “The forest of my tree” (proizvedeno od strane Nacionalnog Teatra Dzinot, Veles, 2017), libretoo za savremeni balet „Death and the Dervish“ (HNK Split, Croatia, 2017). U preprodukciji su sljedeći nazivi: “Les demoiselles D`Avignon” (drama, nagrađena nacionalnom nagradom za najbolju makedonsku dramu), izrađen od Makendonskog Nacionalnog Teatra i adaptacija romana„Alma Mahler“ za Nacionalni teatar u Plevenu, Bugarska.