Žiri

 

 

STRUČNI ŽIRI:

 

Predsjednik žirija: Nina Halilhodžić,

 

ŽIRI PUBLIKE:

Predsjednik žirija: Halid Kuburović,

Festivlska nagrada Srebrna pahuljica