• zlatan

ZLATAN FILIPOVIĆ (BiH): Skica o drugu, 10. februar 2018, Galerija Roman Petrović at 16:00-20.00

10. Februar 2018, Galerija Roman Petrović at 9:00

 

U razgovoru sa Nusretom, stolarom i covjekom koji decenijama napornim radom stvara svoju skromnu radionicu, imao sam priliku saznati priče o dogadjajima vezanim za artefakte iz jedne veoma interesantne i svojevrsne kolekcije o drugu Titu.