Zoran Radosavljević

12. Februar 2018, Klub Collegium Artisticum at 12:00

Radosavljević Zoran rođen 25. 09. 1961.  u Trebinju,gdje momentalno živi, Izdao šest zbirki ,jedna zbirka i dva romana su  pred štampom. Predstavio bih  zbirku zapravo, poemu.  Cela zbirka je jedna pesma Trebinje još miriše na nju, pisana je  o   jednoj divnoj i neobičnoj ljubavi.