Zoran Radosavljević

12. Februar 2018, Klub Collegium Artisticum at 12:00

Radosavljević Zoran - rođen 25. 09. 1961. u Trebinju, gdje trenutno živi, izdao je šest zbirki, a jedna zbirka i dva romana su pred štampom. Predstavio bih zbirku, zapravo, poemu.  Cijela zbirka je jedna pjesma “Trebinje još miriše na nju”, pisana je o jednoj divnoj i neobičnoj ljubavi.