Ekološka osjetljivost u umjetnosti

Program južnokorejske grupe umjetnika sastoji se od instalacija, objekata, video-projekcija i performansa u Galeriji Collegium artisticum, od 5. do 11. februara. “Eko-senzibilitet” predstavlja radove Međunarodnog simpozijuma umjetnosti životne sredine – Nine Dragon Heads. To je interdisciplinarna platforma u kojoj umetnici sa svih 5 kontinenata rade na lokalitetima koji mogu biti ekološki, ekonomski ili politički uznemireni, prateći važne kulturne, istorijske i geopolitičke puteve. Pokrenut u Južnoj Koreji 1995. godine, kao odgovor na uništavanje važne istorijske lokacije, Nine Dragon Heads se razvio u uočavanju različitih lokalizovanih kriza i prolaznih situacija.

new포스터 sarajevo 2018 m