Festival “Grad -moja kuća” realizovao uvertiru za IV INTERNACIONALNI FESTIVAL GRAD 2020.

Festival “Grad -moja kuća” realizovao uvertiru za IV INTERNACIONALNI FESTIVAL GRAD 2020.

FOTOGRAFIJE SA IZLOŽBE LJILJANE MAJKIĆ: