Fondacija Kulin ban u 2019. obilježava 830 godina Povelje

eđunarodna Fondacija Kulin ban obilježava 830 godina Povelje Kulin
bana tokom naredne 2019.godine i poziva sve zaintersovane naučne,
istraživačke,kulturne i obrazovne institucije u BiH i svijetu na
saradnju. Ibrahim Spahić,predsjednik Fondacije sa Forumom građana
Zenica ustanovio je Fondaciju Kulin ban naglasio je da će
obilježavanje godišnjice ovog jedinstvenog dokumenta imati izuzetan
značaj za Bosnu i Hercegovinu i Evropu i svijet jer Povelja svjedoči
o povijesti svjetske diplomacije i dobrosusjedskih odnosa.
Spahić ističe da će Program rada Fondacije Kulin ban biti posvećen
afirmaciji autentične historije BiH i očekuje učešće i podršku svih
relevantnih institucija.
Program fondacije kulin ban

FONDACIJA KULIN BAN ĆE KROZ SVOJU JAVNU DJELATNOST RAZVITI AKTIVNOSTI
NA USPOSTAVLJANJU PROGRAMSKE SARADNJE SA DRŽAVNIM I NAUČNIM I
OBRAZOVNIM I KULTURNIM INSTITUCIJAMA U BiH I SA ODGOVARAJUĆIM
MEĐUNARODNIM KULTURNIM I NAUČNIM INSTITUCIJAMA..
FONDACIJA ĆE USPOSTAVITI REDOVNU KOMUNIKACIJU I SARAĐIVATI SA ARHIVOM
DUBROVNIKA I BIBLIOTEKOM AKADEMIJE NAUKA u SANKT PETERSBURGU U KOJIMA
SE NALAZE DOKUMENTI IZ VREMENA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I ORIGINALNI
PRIMJERCI I KOPIJE PRIMJERCI POVELJE KULIN BANA IZ 1189.
FONDACIJA ĆE SUDJELOVATI U: OBJAVLJIVANJU I DISTRIBUCIJI
PUBLIKACIJA,KNJIGA,AUDIO I VIZUELNIH MATERIJALA POSVEĆENIH PROMOCIJI
POVJESTI BIH,ORGANIZOVANJEM IZLOŽBI I UČEŠĆEM U PROJEKTIMA EU,
POSEBNO U EUROMEDITERANSKIM PROGRAMIMA
FONDACIJA ĆE U SARADNJI SA OBRAZOVNIM I KULTURNIM,NAUČNIM I
ZAINTERESOVANIM MEDIJSKIM KUĆAMA I NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA RADITI NA
UPOZNAVNJU BOSANSKOHERCEGOVAČKE I MEĐUNARODNEJAVNOSTI SA DOKUMENTIMA
IZ POVIJESTI BiH.

FONDACIJA ĆE ORGANIZOVATI KONFERENCIJE ,STRUČNE RASPRAVE I OKRUGLE
STOLOVE U SARADNJI SA BOSANSKOHERCEGOVAČKOM DIJASPOROM I NA TEMELJU
BILATERALNE I MULTILATERALNE ULOGE BiH U UNESCO-u.U OBLASTI ZAŠTITE
SVETSKE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE BAŠTINE.
FONDACIJA ĆE O SVOM RADU JAVNO OBJAVLJIVATI IZVJEŠTAJE ,A
SVOJU TEKUĆU AKTIVNOST UČINITI VIDLJIVOM PUTEM SVOJE WEB STRANICE I
DRUGIH SOCIJALNIH MREŽA,KAO I ORGANIZOVANJEM PRES KONFERENCIJA I
STALNIH KONTAKATA SA MEDIJIMA.
FONDACIJA ĆE USTANOVITI TRADICIONANU MEĐUNARODNU SEDMICU POVELJE
KULIN BANA OD 21.-29.AVGUSTA U SVIM GLAVNIM SREDIŠTIMA IZ POVIJESTI
SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I U DUBROVNIKU I SANKT PETERSBURGU U SARADNJI SA
DKP BiH.
FONDACIJA ĆE ORGANIZOVATI MEĐUNARODNI KONKURS ZA IZRADU SPOMEN
OBILJEŽJA KULIN BANU U ZENICI.
FONDACIJA ĆE USTANOVITI MEĐUNARODNU NAGRADU KULIN BAN.
FONDACIJA ĆE FORMIRATI SVOJE JEDINICE U ZEMLJI I U SVIJETU I KLUBOVE
PRIJATELJA I TIMOVE ZA AKTIVIRANJE SPONZORA AKTIVNOSTI FONDACIJE .
FONDACIJA ĆE USTANOVITI RED VITEZOVA KULIN BANA .PRAVILNIK O REDU I
NAČINU DODJELE TITULE ĆE SE USVOJITI UO.FONDACIJE.