Generalni Direktor UNESCO-a Audrey Azoulay pokrovitelj XXXV Festivala

Sarajevska zima 2019.-Buka i Bijes koji će se održati od
7.2.-21.3.2019.
U pismu kojim potvrđuje svoje pokroviteljstvo Generalni Direktor
UNESCO -a ističe da Sarajevska zima snažno promoviše kulturne
raznolikosti i da će i naredno izdanje Festivala dati doprinos
kreativnosti i kulturnoj baštini.
Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić izjavio je da tim povodom da
je već 25 godina UNESCO pokrovitelj Sarajevske zime “Ponosni smo da
BiH u ovoj godini obilježava 25 godina članstva u UNESCO.To je
jedinstvena i izuzetno važna činjenica koja govori o interkulturalnom
svjetskom karakteru Festivala i našoj zemlji .U 2019.gostovanje
umjetnika sa svih kontinenata svijeta ibiće i u znaku jubileja SWF i
priprema za Olimpijadu kulture Sarajevo 2021”,naglasio je Spahić.
PRES IPC-SWF

SARAJEVO WINTER FESTIVAL 2019
XXXV međunarodni festival SARAJEVSKA ZIMA