Izložbe i Vizuelna umjetnost

Galerija COLLEGIUM ARTISTICUM

 

(Zatvaranje izložbe u Charlami Hamzalija Muhić u 12.00)

 

  1. NINE DRAGON HEADS (Južna Koreja)

– internacionalna izložba i drugi programi

Prostor: Collegium artisticum

Termin: 7. februar 2018. (otvorenje) u 13.00

 

DETAIL PROGRAME

7th  February 15:00   OPENING – Nine Dragon Heads, Collegium Artisticum

Exhibition – Korean Contemporary Art

Curator : Ok Real KIM, Coordinator : Myoungju JUNG . Yeon Lee

Artist List : Youngjin Kim, Yoohee Suh, Juhee Yoo, Hyunseob Yoon, Leenam Lee, Daewon Cho

International Collboration

Curator : Jessy Rahman. Rosh Abdelfatah

Artist : Yookcook Jun. Jaeoh Woo. Jolanda Jansen. Myrthe Rootsaert

17:00     OPENING – Sarajevskazima 2018, National Theater

 

8th  February 10:00, Jahorijna Olympic Mt.

Performance &Research

 

9th  February 10:00   Nature & Culture Survey, Collegium Artisticum

Research & Nature Survey

Coodinator : Gordana Andjelic

 

11th February 14:00 Presentation & Lecture, Collegium Artisticum

Presentation – Korean Avant-Garde 60's ~ 80's

Curator : Kim Chan Dong

 

 

Izložba plakata “100 GODINA TURIZMA U ŠVAJCARSKOJ“ (1917 – 2017)

federico.sommaruga@switzerland.com

Andjelko.Grahovac@mvp.gov.ba

Prostor: Collegium artisticum

Termin: 14. ili 15. februar 2018. (otvorenje)

 

 

Kolektivna izložba “COMMON SPACE“

anafrangovska@gmail.com

Kustosica: Ana Frangovska (Makedonija)

Internacionalna izložba; 9 autora i autorica: Rok Bogataj (Slovenija), Julia Hopkins (UK), Svetlana Volić (Srbija), Simon Dalemans (Belgija), Gorancho Gjorgjievski(Makedonija), Renata Papišta (Bosna i Hercegovina, Angel Miov (Makedonija), Ana Jovanovska(Makedonija), Fidan Bejtullahu (Kosovo)

Prostor: Collegium artisticum

Termin: kraj februara ili početak marta 2018.

А group of artists met during Art colony Galichnik (2017, Macedonia) where, under specific

conditions of isolation in a mountain village, formed a common space for exchange and

interaction. After abandoning the common physical space, they realized that, in first place, a

joint mental space was created, so they continued to communicate and develop ideas. Artists

from different countries have need and motivation to act within a common artistic space, and

this exhibition would be their first joint presentation to the public. Whether it is traveling and

exploring unknown places – careful observation of the signs that physical space offers in terms

of history, tradition, social and political issues; or traveling within intimate inner landscapes; or

reconsidering the function of certain sites; all works that would be presented at this exhibition

have the issue of space as a common denominator. (Svetlana Volic)

 

 

Selektirani, kolektivni, tematski, likovni projekt“SVJETLO“ / “CHIARO“

Kustos projekta: Eugen Borkovsky (Hrvatska), eugen.borkovsky@gmail.com

Internacionalna izložba; 47 autora i autorica

Prostor: Collegium artisticum

Termin:9. ili 12. mart 2018. (otvorenje)

Tema kolektivnog, selektiranog, tematskog, likovnog projekta je “SVJETLO”, likovni i smisleni pojam za promišljanje. Radi se o multimedijalnom projektu, učestvuje pedesetak autora, iz nekoliko zemalja, sa radovima u više tehnika.

 

 

Samostalna izložba: MAK HUBJER

makhubjer@yahoo.com

Prostor: Collegium artisticum

Termin: druga polovina marta 2018. ? (u zavisnosti od otvorenja i trajanja izložbe “Common Space“)

Clear conscience is project where memory, identity, symbolism are part of my approach. Clear conscience is  site specific context, with a sensibility for the questions related to scale, public space and the relation between public representations and painting.

Urban installations and performances questioning the idea of identity, that we can find not only in the flag or in the languages and religions, but also in the fabrication of the imagery and in the urban organization of life.

 

Galerija NOVI HRAMnovihram@bih.net.ba

 

 

ZORAN T. ŽIVKOVIĆ (BiH / Švedska): Samostalna izložba “Ništa novo na Zapadu…opet“

zoran-zivkovic@skola.vaxjo.se

Prostor: Novi hram

Termin: 8. – 15. februar 2018.

Polazište-osnova ciklusa ”Na Zapadu opet Ništa Novo” se zasniva na istraživanju funkcionisanja umjetničko- kulturološko- historijskih razmjene između bliskih evropskih sredina- podudarnost historijskih, kulturalnih kao i ideologoških okolnosti koje utječu na prihvatanja, transformaciju i aproprijaciju temeljnih obilježja kultura, folklora kao i umjetničkih tradicija. Na tradicionalnim likovnim pretpostavkama, zasnivam ”pomak” od formalno-stilskih, estetskih obilježja tradicionalnog umjetničkog – i tražim mogućnost razumijevanja intelektualne i kulturalne historije naših različitosti.

 

 

NIKOLINA PESLAĆ (Banja Luka, BiH): Samostalna izložba akvarela/crteža

vuletanikolina@yahoo.com

Prostor: Novi hram

Termin: 19. – 26. februar 2018.

Umjetnička djela koja čine okosnicu ovog ciklusa Nikoline su priča o postojanju neraskidive veze između čovjekovog života i umjetničkog stvaranja. Kompletna snaga živog svijeta, na slikama ovog ciklusa je formulisana u nevjerovatnim situacijama koje u sebi nose muzičko scenski štimung, a lirizam, kao njegovo primarno stanje postaje organski kostur u kojem se dešavaju sve promjene …. začeće, rađanje, život, smrt. Svako djelo iz ovog ciklusa posjeduje bogate formalno strukturalne vrijednosti koje su se

u opštoj atmosferi svakog djela ponaosob priklonile momentu kvalitativnog zasićenja, onog, koji u svakom trenutku analitičkog opserviranja govori o sigurnom crtežu, rafiniranom koloritu, dinamičnoj modelaciji, čvrstoj kompoziciji, liričnoj atmosferi i metamorforiranom realizmu, i njegovom pretvaranju u znakovno-ikoničke poglede na život Nikoline Peslać.

 

 

ART SIMPOZIJUM JAHORINA

sanja.ceremidzic@oc-jahorina.com

lazo.savic@gmail.com

Internacionalna kolektivna izložba; 16 autora i autorica koji su učestvovali u 15. sazivu “Art simpozijum Jahorina“

 

Prostor: Novi hram

Termin: 2. – 10. mart 2018.

Izložba djela nastalih na 15. sazivu Međunarodne likovne manifestacije “Art simpozijum Jahorina” 2017. će ponuditi ljepotu djela koja  su nastala na Jahorini, a čiju ljepotu  ni soko ne može preletjeti i predočenje meridijana sa kojih su došli umjetnici da ljepotu Jahorine prevedu u sliku i ponesu je u svoja daleka prostranstva kao živog svjedoka.

Posjetioci će imati priliku da vide radove slikara: Node Takume /Japan/, Simeona Panajotova, Svetle Radulove, Trajane Panajotove, Nikolaja B. Ruseva/Bugarska/, Tanje Đokić, Jasne Nikolić , Momira Armuša, Đorđa Miloševića /Srbija/, Miljana Vukovića, Mihaila Rakite, Emira Osmića/BIH/ i skulptora Željke Moriov, Đorđa Arnauta /Srbija/, Borisa Cikača /Hrvatska/, Kote Sakaia /Japan/i Jieun Lee /Južna Koreja/.

 

The exhibition of works created at the 15th convocation of the International Art Fair “Art Symposium of Jahorina” in 2017 will offer the beauty of the works that were created on Jahorina, and whose beauty and the falcon can not fly over and the presentation of the meridians from whom the artists came to translate the beauty of Jahorina into the picture and take her to her faraway space as a living witness.

Visitors will have the opportunity to see the works of the painter: Node Takume / Japan /, Simeon Panayotova, Svetle Radulove, Trajane Panajotov, Nikolaj B. Rusev / Bulgaria /, Tanja Djokic, Jasna Nikolic, Momir Armush, Djordje Milosevic / Serbia /, Miljan Vukovic, Mihaila Rakite, Emir Osmic / BiH / sculptors Zeljka Moriov, Djordje Arnaut / Serbia /, Boris Cikaca / Croatia /, Kote Sakaia / Japan / and Jieun Lee / South Korea /.

 

 

SVETLANA RADULOVA(Bugarska): Samostalna izložba

Embassy.Sarajevo@mfa.bg

Prostor: Novi hram

Termin: 12. – 21. mart 2018.

 

 

 

HISTORIJSKI MUZEJ BiH histmuz@bih.net.ba

 

Izložba radnih arheoloških fotografija “ARCHAEOLOGY IN PROGRESS VOL. 3“

institutearchaeological@gmail.com

(Institut za arheološka istraživanja, Skoplje, Makedonija)

Prostor: Historijski muzej BiH

Termin: sredinom februara 2018.

Nikola Paskali, Sashko Vaslievski, Dusko Temelkovski, Liljana Toseva, Julijana Ivanova, Igor

Eftimovski, Pero Ardzanliev, Elena Stojanova Kanzurova, Aleksandar Ilievski, Jovica Iliev, Vlatko

Dimevski, Martin Godzo, Drazan Bracic, Igor Sirtovski, Jane Klekovski, Jakim Donevski, Vane P.

Sekulov, Dragica Joveva, Nenad Pivko, Matt Nichol, Andrea Kiss, Iva Jennie Ros, Natalia

Kolozowska, Azru Muratova

“Archaeology in Progress Vol.3” je izložba radnih arheoloških fotografija snimljenih u

Makedoniji i širom Evrope. Za realizaciju ove izložbe Institut je objavio konkurs koji je bio

otvoren za prijave od strane profesionalnih fotografa, ali i amatera koji su generalno arheolozi,

a imaju ulogu fotografa tokom arheoloških istraživanja.

Cilj ove izložbe je promocija makedonskog i svetskog kulturnog nasleđa i otvaranje vrata

društvu prema svakodnevnom radu arheologa. Projekat je finansiran iz godišnjeg programa za

kulturu Ministerstva kulture R. Makedonije

 

 

MENSUR POROVIĆ (BiH): Samostalna izložba “Ples derviša“

mensur.porovic@artschoolsa.edu.ba

Prostor: Historijski muzej BiH

Termin: _________

Mensur Porović rođen je 1961. u Prijepolju bosanskohercegovački likovni umjetnik. Srednju školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu odsjek slikarstvo završio je u klasi prof. Milivoja Unkovića. Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH. Zaposlen je na mjestu direktora u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Priredio je više samostalnih i učesnik velikog broja kolektivnih izložbi.

 

Mensur Porović was born in 1961 in Prijepolje, Bosnia and Herzegovina art artist. He finished secondary school of applied arts in Sarajevo. The Academy of Fine Arts in Sarajevo completed the department of painting in the class of prof. Milivoje Unković. He is a member of the Association of Artists of BiH. He is employed as a director at the Secondary School of Applied Arts in Sarajevo. He has made several independent and participant in a large number of collective exhibitions.

 

 

BOJAN BRECELJ: Projekat “The other face of Mediterranean“

bojanbrecelj5@gmail.com

Prostor: Preporod

Termin: sredina marta 2018. (10. – 21. mart 2018.)

MAD Land project / 2016-2019 / explores theMediterranean islands’ identity and charisma, presents their potentials, patterns of survival, creativity and social tolerance.

 

 

ANDRÉ UERBA(Njemačka): “BURN TIME“

andre.uerba@googlemail.com

performans/instalacija

– višednevna priprema; radionice – učešće lokalnog stanovništva u performansu, …

Prostor:Historijski muzej BiH

/može biti realizovano u teatru (”black box”) ili u galerijskom prostoru (”white box”)/

Termin: ___________

Burn Time is a performance/ installation for up to 16 bodies where the choreography

unfolds from the gesture of burning threads. The space is dark and defined by an

installation of hanging cotton threads. Gradually – one after the other and sometimes

several at the same time – threads will be set alight, creating a slow-motion space of

incessant changing and fading. The performers are focused on the flames, the light

that illuminates parts of their body. Everything is reduced to a quiet and profound

pace, influencing the way the audience behaves and moves through the space.

 

 

MARIJA KONESKA (Makedonija):

m_koneska@yahoo.com

Samostalna izložba “TO PERSIST!“

Prostor: Historijski muzej BiH

Termin: ___________

This cycle is insulated by our everyday struggle with the difficult reality.Its title is “To Persist!

because this is the only way we can create a world that we want and a future that we deserve.

The works are prints of carefully drawn faces with a rare application of few free-form brush

strokes. Metal zippers are an intervention that introduces the stylized look of the works and

entails limitation in the choice of base. In order to follow the continuity and logic in the

workmanship, industrialmaterials with fabric-like texture were used.

 

 

ALEX BRAGA (Italija) – Artificial Intelligence

me@alexbraga.me

Prostor: Charlama

Termin: __________

Is artificial intelligence going to replace human beings in the near future? Or will this technology be a useful instrument to improve creativity and new forms of art? CRACKING DANILO REA is a dialogue between man and technology created by Alex Braga, a polyhedric artist who works across music and concept art, and designed with Danilo Rea, one of the most influential piano improviser worldwide.

The concert mixes the piano with electronic music in which an artificial intelligence learn how to understand Rea’s improvisation: will the machine be able to anticipate the musician? And will the performer escape the tech control of the A.I.?

 

Umjetna inteligencija

Da li će umjetna inteligencija u bliskoj budućnosti zamijeniti ljudska bića? Ili će ova tehnologija biti koristan instrument za poboljšanje kreativnosti i novih oblika umetnosti? CRACKING DANILO REA je dijalog između čoveka i tehnologije kreiran od strane Alexa Brage, poliedarskog umetnika koji kroz muziku i konceptualnu umetnosti stvara zajedno sa Danilom Rea, jednim od najuticajnijih improvizatora na klaviru širom svijeta.

Koncert miksa klavir sa elektronskom muzikom u kojoj veštačka inteligencija uči da razume Reovu improvizaciju: da li će mašina moći da predvidi muzičara? Da li će izvođač izbjeći tehničku kontrolu A.I.?

 

 

JANA LULOVSKA (Makedonija): Izložba fotografija

lulovska@gmail.com

 

Prostor: Charlama

Termin: ___________

Aliquots

 

Aliquots explores the boundary of tonalities and halftones in order to detect hidden harmonics. The exhibition is a collection of aliquots, the overtones of reality.

It was photographed with camera obscura on photographic paper, which was then developed. The obtained pinhole artifact is digitally processed with solarization technique. By treating the artifact, the author transforms the photographic reality. The final result are digital prints that in their structure possess the elements of analogy and digitality. With its specific placement in space, Aliquots creates special environment that is an escape from the monotony of everyday life and the conventional norms.

 

Alikvoti

Alikvoti istražuju granice tonaliteta i halftona kako bi otkrili skrivene harmonike. Izložba je kolekcija alikvota, overtona stvarnosti.

Snimljen je kamerom obscura na fotografskom papiru, koji je tada razvijen. Dobijeni artefakt izrađen je u digitalnom obliku sa tehnikom solarizacije. Uređivanjem artefakta autor pretvara fotografsku stvarnost. Konačni rezultat su digitalni otisci koji u svojoj strukturi poseduju elemente analogije i digitalnosti. Svojim specifičnim smještajem u prostoru, Aliquots stvara posebno okruženje koje je pobjeći od monotonije svakodnevnog života i konvencionalnih normi.

 

 

ZEMALJSKI MUZEJ BiH – KONTAKT@zemaljskimuzej.ba, zemuzej@bih.net.ba

 

ANTONIO JAKIMOVSKI (Makedonija): “The Roman Theatre in SCUPI“

Izložba fotografija, prezentacija, predavanje, …

Prostor: Zemaljski muzej BiH

Termin: februar 2018.

The impressive dimensions of this monumental architectural structure make it the largest surviving roman theater on the territory of R. Macedonia. The theater is built during the reign of Hadrian, in the first half of the second century AD.

 

Rimski anfiteatar SCUPI

Impresivne dimenzije ove monumentalne arhitektonske strukture čine ga najvećim preživjelim romanskim pozorištem na teritoriji R. Makedonije. Pozorište je izgrađeno tokom vladavine Hadrijana, u prvoj polovini drugog vijeka.

 

 

Čuda Indonezije

ane_bugojno@yahoo.com

Prostor: Zemaljski muzej BiH

Termin: 5. – 18. mart 2018.

 

Exhibition of Heritage and Art

At the National Museum of Bosnia and Herzegovina: Traditional costumes, Traditional fabrics of Batik and Tenun, Jewelries, Musical instruments Gamelan, Contemporary Art

 

Izložba baštine i umetnosti

Predstaviće tradicionalne kostime, tradicionalne tkanine batik i tenun, nakit, muzičke instrumente gamelan i savremenu umjetnost Indonezije.

 

 

Galerija ROMAN PETROVIĆulupubih@gmail.com

 

Kolektivna izložba “MACEDONIAN ART TRAIL“

nikola.smilkov@ugd.edu.mk

4 autora iz Makedonije: Nikola Smilkov, Fehim Husković, Trajče Blaževski, Slobodan Milošeski

Izložba obuhvata 35 radova: 10 slika, 5 crteža i 20 skulptura

Prostor: Galerija Roman Petrović

Termin: __________

Fine art exhibition titled “Macedonian Art Trail” will present works from renowned artists from the middle and young art generation of Macedonian painters, graphic artists and sculptors: Nikola Smilkov-sculptor, Slobodan Milosheski-sculptor Fehim Huskovic-painter and Trajce Blazevski- graphic artist, all at position of University professors of fine arts in Macedonia.

The exhibition will include 35 works, 10 paintings in oil on canvas technique, 5 drawings in combined technique and 20 sculptures in bronze, stone and metal in gallery format. This exhibition will present opportunity of insight to the creativity of these four artists, and the trace they leave in the Macedonian, European and World’s fine art.

 

Izložbom likovne umetnosti pod nazivom “Makedonska umetnička staza” predstaviće se djela renomiranih umetnika iz srednje i mlade umjetničke generacije makedonskih slikara, grafičara i vajara: Nikola Smilkov – vajar, Slobodan Milošeški-vajar Fehim Husković-slikar i Trajče Blazevski- grafički umetnik , sve na poziciji univerzitetskih profesora likovne umetnosti u Makedoniji.

Izložba će obuhvatiti 35 radova, 10 slika u uljima na platnu, 5 crteža u kombinovanoj tehniku i 20 skulptura u bronzi, kamenu i metal u formatu galerije. Ova izložba će predstaviti priliku za uvid u kreativnost ovih četiri umetnika i trag koji odlaze u makedonskoj, evropskoj i svetskoj likovnoj umetnosti.

 

ZLATAN FILIPOVIĆ (BiH): Samostalna izložba

zfilipovic@aus.edu

Prostor: Galerija Roman Petrović

Termin: __________

Zlatan Filipović taught multimedia arts and design fat the Academy of Fine Arts in Sarajevo, where he created the academy's first video and multimedia lab, and at AUS. His areas of teaching interest and research are interactive media, tangible/non-tangible interfaces, interactive animation and video art. He has exhibited widely in Sarajevo as well as internationally, and for a number of years he organized and conducted lectures and workshops fostering video art and animation production in Bosnia and Herzegovina.

 

 

 

Kolektivna izložba “Počiteljska priča“
Prostor: Galerija Roman Petrović
Termin: 1. mart 2018.
Međunarodna umjetnička kolonija Počitelj osnovana je 1964 godine. Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine vlasnik je i osnivač umjetničke kolonije u Počitelju. U okvirima svog djelovanja Kolonija okuplja umjetnike iz cijele zemlje i svijeta gdje se u podneblju neobične ljepote, čudesnog ambijenta i nesvakidašnje stvaralačke atmosfere umjetnici – slikari, kipari i grafičari druže, razumjenjuju iskustva i ostvaruju kontakte.

Počitelj Story
The International Art Colony Počitelj was founded in 1964. The Association of Artists of Bosnia and Herzegovina is the owner of the art colony in Počitelj. Within the framework of its activities, the Colony gathers artists from all over the BiH and the world, where artists, painters, sculptors and graphic artists associate, understand experiences and make contacts in the climate of miraculous beauty, wonderful ambient and unusual creativity.

 

ALICA JAKIROVIĆ (BiH): Samostalna izložba
Prostor: Galerija Roman Petrović
Termin: __________
Alica Jakirović je roðen 1956. godine u Mostaru. Pet godina je obavljao dužnost predsjednika Društva umjetnika Mostara. Više godina rukovodio je Likovnom sekcijom u BKZ „Preporod“ Mostar, a u Gradskoj upravi Mostar bio je član Savjeta za kulturu. Dobitnik je nagrade “MOST“ koju mu je 1992. godine dodjelio Organizacioni odbor kulturne manifestacije Mostarsko ljeto.
Od 1998.godine član je Prve umjetničke kolonije u Bugojnu. Učesnik je likovnih kolonija u Fojnici, Počitelju i Goraždu. Član je Predsjedništva Društva umjetnika u Mostaru. Diplomirao je na Likovnom odsjeku Pedagoške akademije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBIH).

Alica Jakirovic was born in 1956 in Mostar. For five years, he was a president of the Society of Mostar Artists. He has led the Art Club of the Cultural Society „Preporod“ for several years, and was a member of the Culture Council in the Mostar City Government. In 1992., Jakirovic was awarded the MOST prize, by the Organizing Committee of the cultural Mostar Summer Festival.
Since 1998, he has been a member of the First Art Colony in Bugojno. He has also participated in art colonies in Fojnica, Pocitelj and Gorazde. He is a member of Presidency of the Society of Mostar Artists. Graduated from the Art Department of Teacher-Training College of „Dzemal Bijedic“ University of Mostar. Jakirovic is a member of the Society of Visual Artists of Bosnia and Herzegovina.
CHARLAMAcharlama.galery@gmail.com
Hamzalija Muhić u 12.00 – 7. februar
Zatvaranje izložbe u Charlami
Hamzalija Muhić rođen je 1960. godine u Sokocu. Akademiju likovnih umjetnosti je završio u Sarajevu 1987. godine. Prisutan je već godinama na likovnoj sceni BiH. Aktivno izlaže od ratnih dana do danas. Do sada se na svojim samostalnim izložbama publici predstavio s više slikarskih ciklusa: “Taloženje i raspadanje”, “Pusta zemlja”, “Dok niz nebo veče spušta se i pada”, “Melanholija” i drugi. Dobitnik je više nagrada i priznanja, a posebno vrijedi izdvojiti nagradu Grand prix Collegium Artisticum 2009. godine.

Hamzalija Muhic was born in 1960 in Sokoc. He graduated at the Academy of Fine Arts in Sarajevo in 1987. It has been present for years on the BiH art scene. It has been active since the war days to the present day. So far, at his solo exhibitions, he has presented audiences with several painting cycles: “Seduction and Decay”, “Leave the Earth”, “While the sky is falling down and down”, “Melancholy” and others. He has won many awards and recognitions, and especially is worth Grand Prix Collegium Artisticum Award in 2009.

Bojana Križanec bojanakrizanec@yahoo.com
Budućnost je sad – Prihodnost je zdaj
Izložba sadrži koncept četiri instalacije, koji simbolizuju i čak se pretvaraju u našu zajedničku budućnost. Netolerancija, korupcija, ravnodušnost i depresija, prikazuju grozno i beznadežno stanje ljudskog duha. Vrijedni neprijatelji, koji nas konzumiraju iznutra. Oni simbolizuju pojedinačna ili kolektivna emocionalna stanja ljudi. Zatim, futurizam savremenosti; pseudo-dinamika nekakve budućnosti, koja nije ni vječna niti lepa, sasvim suprotno: to je budućnost koja se vraćala u budućnost, kako bi to rekao Nietzsche.

Future is now
The exhibition features a concept of four installations, which symbolize and even pretend to our common future. Intolerance, corruption, indifference, and depression, depict the grave and hopeless condition of the human spirit. Worthy enemies, which consume us from within. They symbolize the individual, or collective emotional states of people. The futurism of contemporaneity, then; a pseudo-dynamics of some future, which is neither everlasting nor beautiful, quite the contrary: it is an eternally returning future, as Nietzsche would put it.

 

EUGEN BORKOVSKY (Hrvatska): “Fraktalne formacije/tragovi snova“
eugen.borkovsky@gmail.com
Prostor: Historijski muzej BiH
Termin: ________
Projekt je djelomično pokazan, nadopunjuje se. Neki radovi su izvedeni od unutrašnjekonstrukcije ležaja. U otvore spiralno savinutih žica, uloženi su drugi materijali. Ispunjeni su sviprostori u želji za izbjegavanjem dodatnog ritmiziranja. Sami elementi, osnovni i umetnuti,fraktalno se ponavljaju uz male različitosti. Neki objekti vise u prostoru. Neki dijelovi projektaizvedeni su granama, njihovom prirodnom tijeku. Elementi: metalna mreža i sjena na zidu.Instalacije se ostvaruju djelomično transparentnim oblicima kroz koju prodire usmjerena
svijetlost i stvara sjenu svake pojedine grane ili spleta mrežnog sustava, fraktalni oblici.

The project is partially shown, complemented. Some works are derived from the internal construction of the bearing. In the openings of the spirally folded wires, other materials were applied. All spaces are wanted in order to avoid additional rhythms. The elements themselves, basic and inserted, are fractally recurring with small differences. Some objects are more in space. Some parts of the project are derived from branches, their natural course. Elements: metal mesh and shadow on the wall. The installations are realized in partly transparent forms through which the directed light intensifies and creates the shadow of each branch or network of the network system, fractal forms.
MARIVA ZACHAROF (Grčka): Izložba fotografija “One day in Sornagaon“
marivazacharof@msn.com
Prostor: Charlama
Termin: __________
Μια μέρα στη Σόρναγκον – One day in Sornagaon photography installation
I wish to present an installation of colored photographs taken in January 2017 in the village of Sornagaon, Bangladesh. It is a village which maintains the weaving tradition of Jamnani from the medieval times, yet the inhabitants cannot afford to wear what they produce by hand and children learn the weaving techniques but also work hard from the age of 7. This village due to its cultural heritage is protected by UNESCO, yet it shows a very hard face to the people living in.

Jedan dan u Sornagaonu, foto instalacija
Željela bih da predstavim instalaciju fotografija u boji snimljenih u januaru 2017. godine u selu Sornagaon u Bangladešu. To je selo koje održava tradiciju tkanja Jamnanija od srednjeg vijeka, ali stanovnici ne mogu sebi priuštiti da nose ono što rade ručno. Djeca uče tehnike tkanja ali i naporno rade od 7. godine. Ovo selo je zbog svoje kulturne baština zaštićena od strane UNESCO-a, ali pokazuje veoma tvrdo lice ljudima koji tu žive.

Galerija BRODACmakhubjer@yahoo.com
IDA BUGARIĆ I NIKOLINA ĆUK (Hrvatska): Izložba “DIJALOG“
idabugaric@gmail.com
Prostor: Galerija Brodac
Termin: ________
Izložba „Dijalog“ predstavlja interakciju dvije mlade autorice, Ide Bugarić i Nikoline Ćuk, apsolventice Likovne kulture i likovne umjetnosti pri Umjetničkoj akademiji u Splitu. Premda potpuno različitog karaktera, osnovna je nit propitkivanje i istraživanje različitih oblika. Cjelinu možemo promatrati kao neposrdni dijalog geometrijskih nastojanja jedne autorice, te organske sheme druge. Ciklusi imaju snažno izražen istraživački karakter materije,stvarajući zanimljive kompozicijske cjeline.

Dialogue
The exhibition “Dialogue” represents the interaction of two young authors, Ide Bugarić and Nikoline Ćuk, the graduates of Fine Arts and Fine Arts at the Art Academy in Split. Although a completely different character, the basic thread is questioning and exploring different shapes. We can observe the whole as a disobedient dialogue of the geometric efforts of one author, and the organic schemes of others. Cycles have a strongly expressed research character of matter, creating interesting compositional units.

NELI ŠTRUKELJ (Slovenija): MODULART
nelizabeta@gmail.com
Prostor: Galerija Brodac
Termin: _______
The event Modulart will present bags of modular units Modulart designed by designer Neli Štrukelj according to the innovative process of creating three-dimensional forms, where themes and knowledge of fashion and industrial design and architecture intertwine and are complemented with 3D technology and technology for rapid prototyping, sustainable development and design for the environment. Bags from the collection Modulart are composed of modular units, which are designed by a designer Neli Štrukelj and developed by a computer program in the three-dimensional shape, cut by a laser, and composed only by sticking into the desired shape.

Modulart
Modulart will present bags of modular units Modulart designed by designer Neli Štrukelj according to the innovative process of creating three-dimensional forms, where the themes and knowledge of fashion and industrial design and architecture intertwine and are complemented with 3D technology and technology for rapid prototyping , sustainable development and design for the environment. Bags from the collection Modulart are composed of modular units, designed by a designer Neli Štrukelj and developed by a computer program in a three-dimensional shape, cut by a laser, and composed only by sticking into the desired shape.
3. TIHOMIR TOPUZOVSKI(Makedonija): “A Landscape of Exlusion“
Aleksandar.Krstevski@mfa.gov.mk
Prostor: Galerija Brodac
Termin: ______________
TIHOMIR TOPUZOVSKI received his doctoral degreefrom the University of Birmingham, UK. He has also degrees (two BA sin Philosophy and Art, and an MA in Art), and has received various academic achievement awardsandresearchgrants.
TIHOMIR TOPUZOVSKI je doktorirao na Univerzitetu u Birminghamu u Velikoj Britaniji. Takođe ima diplome (dva BA filozofija i umjetnosti i magistar u umetnosti) i dobio je razne nagrade za akademska dostignuća i grantove za istraživanje.
ANDREJA DŽAKUŠIĆ i KEIKO MIYAZAKI (Slovenija, Japan):

keiko.art@gmail.comdzakusic.andreja@gmail.com
Performans “SPEAKING THE SAME LANGUAGE“ /trajanje: 40 min
Prostor: Galerija Brodac
Termin: sredina marta 2018.
The concept of our performance is based on our own experiences of desire, passion and expectations as a woman. We express such fundamental human desire with the basic elements such as light, shadow, liquid, material substances and voice. In our performance the goal is to face to each other from different side of the world, East and West. The darkness is a metaphor of our unconscious mind and fear as oppose to the light represents our conscious mind to became oneness and harmony. The historical site is an important element in order to merge our own life experience.

Govoriti isti jezik
Koncept našeg performansa baziran je na sopstvenim ženskim iskustvima želje, strasti i očekivanja. Ovu ljudsku želju izražavamo osnovnim elementima kao što su svetlost, senka, tečnost, materijalne supstance i glas. U našem nastupu cilj je da se suočimo jedni sa drugima, sa druge strane sveta, Istok i Zapad. Tama je metafora našeg nesvesnog uma i straha, nasuprot svetlosti, predstavlja naš svesni um koji postaje jedinstvo i harmonija. Istorijska lokacija je važan element u cilju spajanja sopstvenog životnog iskustva.

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTIalu@alu.unsa.ba, m.finci@alu.unsa.ba

 

VANJA MERVIČ (Slovenija): Samostalna izložba “Obscure mechanism of consciousness“
vanja.mervic@gmail.com
Broj radova oko 88; digital print, dimenzije cca 100x70cm
Prostor: Akademija likovnih umjetnosti
Termin: _________
What we see is obscured to the sense of vision with out the help of technology. The Scanning Electron Microscope enables us to go into the micro and nano scale of objects, might they be organic or inorganic. I employed the SEM microscope on the object of a chewed chewing gum.
Something we have already used and then discarded without thought. The same as we rarely observe micro processes in our conscious that are going on constantly without our control or even awareness. This graphics are a slice of time.These are moments captured in one spotlight of electrons which manipulate the matter. Afterwards it is manipulated in a mirroring image. What we think and what is hidden from our consciousness is mirrored back to us. The image is an inward vision reflecting us, back to us.

Opskurni mehanizam svijesti
Ono što vidimo je skriveno osećanju vizije uz pomoć tehnologije. Scanning Electron Microscope nam omogućava da uđemo u mikro i nano skalu objekata, da li su oni organski ili neorganski. SEM mikroskop sam primijenio na objektu žvakane žvakaće gume.
Nešto što smo već koristili i onda smo odbacili bez razmišljanja. Isto kao što retko posmatramo mikro procese u našoj svesti koji se stalno odvijaju bez naše kontrole ili čak svesti. Ova grafika je deo vremena. Ovo su trenuci uhvaćeni ispod snopa elektrona koji manipulišu materiju. Nakon toga seslika odslikava u ogledalu. Ono što mi mislimo i ono što je skriveno od naše svesti se ogledalo natrag. Slika je unutrašnja vizija koja nas reflektuje natrag nama.
“Baština i savremeno stvaralaštvo“: Izložba profesora ALU i istaknutih umjetnika
Logo ALU
Prostor: Akademija likovnih umjetnosti
Termin: 21. mart 2018.
VIJEĆNICAkontakt@vijecnica.ba
“Baština i budućnost Evrope“
Prostor: Vijećnica
Termin: ________
Throughout 2018, we will celebrate our diverse cultural heritage across Europe – at EU, national, regional and local level. The aim of the European Year of Cultural Heritage is to encourage more people to discover and engage with Europe's cultural heritage, and to reinforce a sense of belonging to a common European space. The slogan for the year is: Our heritage: where the past meets the future.

Tokom 2018. godine slavićemo naše raznovrsno kulturno nasleđe širom Evrope – na nivou EU, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Cilj Evropske godine kulturne baštine je da podstakne više ljudi da otkriju i učestvuju u evropskom kulturnom nasleđu i da ojačaju osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru. Slogan za ovu godinu je: Naše nasledstvo: gdje prošlost ispunjava budućnost.

 

BiH – Sarajevska zima – UNESCO (25 godinasaradnje i pokroviteljstva)
znak UNESCO i SZ, grb BIH,
Prostor: Vijećnica
Termin: 7. i 8. februara Ceremonija otvaranja Sarajevska filharmonija?
ili 20 i 21. mart Ceremonija zatvaranja

RADIONICE, AKCIJE, PERFORMANSI… U JAVNOM PROSTORU:
Urbane akcije i performansi će se odvijati 7. i 8. februara, u okviru Ceremonije otvaranja ili 20. i 21. marta u okviru Ceremonije zatvaranja Festivala.

Radionice “Uljepšajmo svakodnevnicu“
Internacionalni Multireligijski Interkulturni Centar IMIC-‘Zajedno’, Sarajevo, Kanton Sarajevo i OŠ Saburina i OŠ Hamdije Kreševljakovića općina Stari grad
Prostor: Osnovne škole
Termin: 7. februar – 21. mart 2018.
Projekat podrazumijeva oslikavanjene vanjskih površina partnerskih škola. Već je utvrđeno sa upravom škola koje bi površine trebalo oslikati. Osim toga, oslikavati se mogu i predmeti: zavjese, stolarija, posuđe,namještaj itd. Cilj projekta je upoznavanje djece s materijalom, crtanje crteža i skica, štampanje npr. majica, priprema za štampu, odabir najadekvatnijih dječijih uradaku, kao i radionica sa procesom štamape. Produkti radionica na koncu će biti predstavljeni na izložbi prodajnog i humanitarnog karaktera na koje bismo pozvali lokalnu zajednicu i uposlenike institucija i ambasada.

Workshops Make your school day more beautiful
“Snaga žene“, autorice: Stela Kapidžić i Stela Sarvan
Javna izložba 50 plakata/portreti žena
Prostor: javni
Termin: 8. februar 2018.
“Snaga žene” je dio globalnog projekta baziraniranog na portretima printanim na velikimformatima (90×135 cm) izloženim u javnom prostoru. Izložba se sastoji od 50 portreta žena iz BiH, čije printanje je finansirao Inside Out tim iz Francuske, a koji nakon 129 gradova sa svih kontinenata, će biti prezentirani i u Sarajevu. Izložba nosi poruku o snazi i ljepoti žene,kao i o njenoj različitoj ulozi u društvu. Ovim projektom želimo potaknuti ili cak isprovocirati javnost na razmisljanje ko je zapravo žena? Ona je majka, supruga, kći, zaposlona žena, ona ima bezbroj ulaga koje joj društvo i okolina dodjeljuju.
DOO PERFORMING ARTS GROUP(Italija, Mađarska, Danska)
Autor: GIUSEPPE L. BONIFATI “ABOVE THE SKIN“
(višednevne radionicesa sa lokalnim učesnicima i performerima, urbane akcije i performansi, …)
Prostor:javni
Termin: 14. – 22. mart 2018.
Despite the many humanitarian battles of nowadays, we have good reason to say that we do
not care about each other. No matter the faces, the scars, the form of the eyes, we don’t want
to show ourselves as we really are. We prefer a secure connection, overprotected, the one that
we adopt every day. We may wishing for anonymity?
What would be the reaction of passengers and citizens by meeting every day somebody with a
second skin? Will they want to join him? Perhaps.
Above the Skin is an artistic and urban action that move from this need: to meet up, naked and
covered (to say it with an oxymoron) by a second skin.

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

“Idi onom što te vuče!” Glumačka odiseja Reihana Demirdžića
9.2. – 7.3.2018.
Prezentacija izložbenog postava sastoji se od originalnih eksponata iz muzejske zbirke „Reihan Demirdžić“. Izložba je obogaćena štampanim materijalom i video-prezentacijom prve humorističke serije „Karađoz“ koju je snimilo TV Sarajevo. Biće prikzan dokumentarni film o Reihanu Demirdžiću u režiji Slaviše Mašića i obradi Rešada hadrovića.

“Go to what is pulling you!” Acting Odysseya by Reihan Demirdzic
9.2. – 7.3.2018.
Presentation of the exhibition line consists of original exhibits from the museum collection “Reihan Demirdzic”. The exhibition was enriched with printed material and a video presentation of the first humorous series “Karađoz”, which was filmed by TV Sarajevo. A documentary about Reihan Demirdzic is directed by Slavisa Mašic and edited by Rešad Hadrović.

Galerija Škole primijenjenih umjetnosti

Izložba učenika i profesora „Drugo lice svijeta“
21. mart, 12.00 sati
logo SZ2018