Književno-naučni kolokvij povodom 50 godina književnog stvaralaštva Irfana Horozovića , 16.03. u 15:00h na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

Šeherzada Džafić (Bihać), 2012. odbranila doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod nazivom “Prostori fakcije, fikcije i fantastike u književnom opusu Irfana Horozovića”.

Irma Marić (Mostar), 2017. godine odbranila doktorsku disertaciju na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru pod nazivom “Poetički modeli u romanima Irfana Horozovića;

Elvira Mezit (Mostar), odbranila magistarski rad 2017. pod nazivom “Fantastični diskurs u prozi Irfana Horozovića i Dževada Karahasana”

Nermin Omranović (Zenica), radi doktorsku disertaciju pod nazivom “Prostor u dramama Irfana Horozovića”

Učesnici u kolokviju (razgovor o pročitanome) su profesori i studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću te studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Cilj kolokvija jeste da se predstave dosadašnja istraživanja o opusu ovoga pisca kao i da se predlože moguće teme za dalja istraživanja.

Događaj je otvoren za javnost.