ODLUKA O ODLAGANJU PROGRAMA XXXVI SWF 2020

ODLUKA O ODLAGANJU PROGRAMA XXXVI SWF 2020.
Internacionalni Festival Sarajevo Winter 2020 odlaže na osnovu proglašene pandemije od strane WHO i preporuka nadležnih bosanskohercegovačkih institucija ,a u dogovoru sa umjetnicima i suorganizatorima pripremljene i predviđene performanse,koncerte,filmske i pozorišne predstave do 31.3.2020.
Festivalski programi će se realizovati na inovativan način i kada se steknu uslovi i njihova prezentaciju publici.
ODLUKA O ODLAGANJU PROGRAMA DONESENA JE U NAJBOLJEM INTERESU SVIH UČESNIKA FESTIVALA I U SKLADU SA BRIGOM ZA OPŠTE DOBRO.
Ibrahim Spahić
direktor IPC/SWF