Oh ho ho ho,what do we have here 17. mart 2018, Sloga at 17:00

grupa FOURKLOR u produkciji VITKAR zavoda

plesači: Tajda Podobnik, Maša Hawlina, Tini Rozman, Veronika Valdes, Katjuša Kovačič, Matija Udovič, Anamaria Bagarić,

autor i izvođač muzike: Marko Brdnik,

svijetlo: Tomaž Štrucl

autor i režiser: Branko Potočan.