Poruka Ibrahima Spahića art direktora u povodu otvorenja Internacionalnog festivala “Grad”

 

Poruka Ibrahima Spahića art direktora u povodu otvorenja Internacionalnog festivala “Grad”

IV Internacionalni online Art festival “Grad” je kreativni izazov za novi susret umjetnika, publike i medija te povratak urbane komunikacije i socijalne bliskosti i empatije. Osim što će publici predstaviti bogat kulturno-umjetnički sadržaj, Art festival “Grad” poziva vas da učestvujete i slavite umjetnost i civilizacije svijeta koje nas čine plemenitijim dok učimo, stvaramo i pokušavamo da bolje razumijemo i shvatimo smisao života. Vidimo se na IV online Art festivalu “Grad”.

Ibrahim Spahić

 

Director’s Word :

“The IV International Art Festival “Grad” is a creative challenge for a new meeting of artists, audiences and the media and the return of urban communication and social closeness and empathy. In addition to presenting a rich cultural and artistic content to the audience, Art Festival “Grad” invites you to participate and celebrate the art and civilizations of the world that make us nobler while we learn, create and try to better understand the meaning of life.

See you at the IV International On line Grad Art Festival.”

Ibrahim Spahic