Radionice

Radionice “Uljepšajmo svakodnevnicu“

Internacionalni Multireligijski Interkulturni Centar IMIC-‘Zajedno’, Sarajevo, Kanton Sarajevo i OŠ Saburina i OŠ Hamdije Kreševljakovića općina Stari grad

Prostor: Osnovne škole

Termin: 7. februar – 21. mart 2018.

Projekat podrazumijeva oslikavanjene vanjskih površina partnerskih škola. Već je utvrđeno sa upravom škola koje bi površine trebalo oslikati. Osim toga, oslikavati se mogu i predmeti: zavjese, stolarija, posuđe, namještaj itd. Cilj projekta je upoznavanje djece s materijalom, crtanje crteža i skica, štampanje npr. majica, priprema za štampu, odabir najadekvatnijih dječijih uradaku, kao i radionica sa procesom štamape. Produkti radionica na koncu će biti predstavljeni na izložbi prodajnog i humanitarnog karaktera na koje bismo pozvali lokalnu zajednicu i uposlenike institucija i ambasada.

 

“Snaga žene“, autorice: Stela Kapidžić i Stela Sarvan

Javna izložba 50 plakata/portreti žena

Prostor: javni

Termin: 8. februar 2018.

“Snaga žene” je dio globalnog projekta baziraniranog na portretima printanim na velikim formatima (90×135 cm) izloženim u javnom prostoru. Izložba se sastoji od 50 portreta žena iz BiH, čije printanje je finansirao Inside Out tim iz Francuske, a koji nakon 129 gradova sa svih kontinenata, će biti prezentirani i u Sarajevu. Izložba nosi poruku o snazi i ljepoti žene, kao i o njenoj različitoj ulozi u društvu. Ovim projektom želimo potaknuti ili cak isprovocirati javnost na razmisljanje ko je zapravo žena? Ona je majka, supruga, kći, zaposlona žena, ona ima bezbroj ulaga koje joj društvo i okolina dodjeljuju.

 

DOO PERFORMING ARTS GROUP (Italija, Mađarska, Danska)

Autor: GIUSEPPE L. BONIFATI “ABOVE THE SKIN“

(višednevne radionicesa sa lokalnim učesnicima i performerima, urbane akcije i performansi, …)

Prostor: javni

Termin: 14. – 22. mart 2018.

 

Alma Suljević, „LiceMirJe“, dijalog o Drugom licu svijeta

mjesto: Titova ulica

termin: 21. mart 2018. 12.00

Alma Suljević savremena bosanskohercegovačka umjetnica. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu Odsjek kiparstvo i postdiplomski studij savremene filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1997. godine radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Živi i radi u Sarajevu