Spahić: Nagradu Internacionalnog centra za mir SLOBODA dodjeljujemo 25 godina ličnostima i institucijama svijeta povodom Dana ljudskih prava

Predsjednik Internacionalnog centra za mir Ibrahim Spahić objavio je imena ovogodišnjih dobitnika Nagrade SLOBODA koja se dodjeljuje ličnostima i institucijama svijeta od 1993. za njihov doprinos miru,razvoju i ljuskim pravima i slobodama .Dodjela Nagrada SLOBODA ličnostima i institucijama organizuje se 8.2.2019. tokom XXXV Internacionalnog festivala Sarajevo Sarajevska zima -Buka i Bijes.
Internacionalni centar za mir utemeljen je na osnovama UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA usvojene i proglašene na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda rezolucijom br. 217 /III 10. decembra 1948. godine. Ove godine obilježavamo 10.Decembar specijalnim programom posvećenim izgradnji Muzeja mira i ljusdkih prava i sloboda u Sarajevu,izjavio je Spahić .

Kanađanin John Peters Humphrey je bio glavni stvaralac deklaracije kojem su, između ostalih, asistirali i Eleanor Roosvelt /SAD/ René Cassin/Republika Francuska/, Charles Malik /Liban i P. C. Chang /NR Kina/ i njihov doprinos čovječanstvu je izuzetan jer su bili istinski humanisti, misionari i vizionari.Nažalost , i danas se ljudska prava krše u cijelom svijetu i naša je obaveza da se borimo za ostvarivanje svih tridest principa Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima,i ovdje i sada.,naglasio je Spahić i čestitao OUN izuzetni jubilej 70 godina od usvajanja Deklaracije.
Dobitnici Nagrade SLOBODA u ovoj jubilarnoj godini su:
INSTITUCIJE
Arhiv Grada Dubrovnika-Dubrovnik-REPUBLIKA HRVATSKA/ZA ČUVANJE BiH BAŠTINE – HISTORIJSKIH DOKUMENATA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE I POVELJE KULIN BANA
Biblioteka Ruske Akademije nauka Sankt Peterburg- Sankt Peterburg-RUSKA FEDERACIJA/ZA ČUVANJE BiH BAŠTINE -POVELJA KULIN BANA
ISPA-Njujork-SAD/ZA PROMOCIJU UMJETNOSTI I ART MREŽA U SVIJETU
SPAF-Šangaj-NARODNA REPUBLIKA KINA/ZA NETWORK FESTIVALA SILK ROAD ART
URBAN FUTURE ORGANISATION-London-VELIKA BRITANIJA/ZA PROJEKAT CONCERT HALL NA MARIJIN DVORU

LIČNOSTI
Umjetnici učesnici u izradi MAPE SARAJEVO -Sarajevo-BOSNA I HERCEGOVINA /ZA MAPU GRAFIKA SARAJEVO 92,93,94,95.
Kemal Hadžić-BiH-SAD/ZA FOTOGRAFIJE NOVOG VRLOG SVIJETA XX VIJEKA
fra Ivo Marković-BOSNA i HERCEGOVINA/ZA MORALNI INTEGRITET, DOSTOJANSTVO I GRAĐENJE MOSTOVA PRIJATELJSTVA, UMJETNOSTI I LJUBAVI
Bernard .Faivre D*Arcier-Pariz-REPUBLIKA FRANCUSKA/ZA VOĐENJE ASOCIJACIJE ,SARAJEVO KULTURNA PRIJESTOLNICA EVROPE 93/94.
Miloš Trifković-Sarajevo-BOSNA i HERCEGOVINA/ZA OBNOVU DIJALOGA U BiH I MISIJU ANUBiH