Workshops

Radionice “Uljepšajmo svakodnevnicu“

Internacionalni Multireligijski Interkulturni Centar IMIC-‘Zajedno’, Sarajevo, Kanton Sarajevo i OŠ Saburina i OŠ Hamdije Kreševljakovića općina Stari grad

Prostor: Osnovne škole

Termin: 7. februar – 21. mart 2018.

Projekat podrazumijeva oslikavanjene vanjskih površina partnerskih škola. Već je utvrđeno sa upravom škola koje bi površine trebalo oslikati. Osim toga, oslikavati se mogu i predmeti: zavjese, stolarija, posuđe, namještaj itd. Cilj projekta je upoznavanje djece s materijalom, crtanje crteža i skica, štampanje npr. majica, priprema za štampu, odabir najadekvatnijih dječijih uradaku, kao i radionica sa procesom štamape. Produkti radionica na koncu će biti predstavljeni na izložbi prodajnog i humanitarnog karaktera na koje bismo pozvali lokalnu zajednicu i uposlenike institucija i ambasada.

Workshops Make your school day more beautiful

 

“Snaga žene“, autorice: Stela Kapidžić i Stela Sarvan

Javna izložba 50 plakata/portreti žena

Prostor: javni

Termin: 8. februar 2018.

“Snaga žene” je dio globalnog projekta baziraniranog na portretima printanim na velikim formatima (90×135 cm) izloženim u javnom prostoru. Izložba se sastoji od 50 portreta žena iz BiH, čije printanje je finansirao Inside Out tim iz Francuske, a koji nakon 129 gradova sa svih kontinenata, će biti prezentirani i u Sarajevu. Izložba nosi poruku o snazi i ljepoti žene, kao i o njenoj različitoj ulozi u društvu. Ovim projektom želimo potaknuti ili cak isprovocirati javnost na razmisljanje ko je zapravo žena? Ona je majka, supruga, kći, zaposlona žena, ona ima bezbroj ulaga koje joj društvo i okolina dodjeljuju.

 

DOO PERFORMING ARTS GROUP (Italija, Mađarska, Danska)

Autor: GIUSEPPE L. BONIFATI “ABOVE THE SKIN“

(višednevne radionicesa sa lokalnim učesnicima i performerima, urbane akcije i performansi, …)

Prostor: javni

Termin: 14. – 22. mart 2018.

Despite the many humanitarian battles of nowadays, we have good reason to say that we do

not care about each other. No matter the faces, the scars, the form of the eyes, we don’t want

to show ourselves as we really are. We prefer a secure connection, overprotected, the one that

we adopt every day. We may wishing for anonymity?

What would be the reaction of passengers and citizens by meeting every day somebody with a

second skin? Will they want to join him? Perhaps.

Above the Skin is an artistic and urban action that move from this need: to meet up, naked and

covered (to say it with an oxymoron) by a second skin.

 

Alma Suljević, „LiceMirJe“, dijalog o Drugom licu svijeta

mjesto: Titova ulica

termin: 21. mart 2018. 12.00

Alma Suljević savremena bosanskohercegovačka umjetnica. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu Odsjek kiparstvo i postdiplomski studij savremene filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1997. godine radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Živi i radi u Sarajevu.

Alma Suljević is a contemporary Bosnian artist. Graduated from the Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Sculpture and Postgraduate Studies of Contemporary Philosophy at the Faculty of Philosophy in Sarajevo. Since 1997 he has been working at the Academy of Fine Arts in Sarajevo. He lives and works in Sarajevo.